صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲,۱۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۷,۸۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۴,۰۸۳,۴۳۷,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۸۴,۱۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۸۲,۰۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۸۲,۰۵۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۵۸۴,۱۰۸ ۱,۵۸۲,۰۵۳ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۴,۰۸۳,۴۳۷,۳۷۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۵۶۸,۴۰۷ ۱,۵۶۶,۵۳۶ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۲,۹۶۴,۴۴۵,۸۵۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۵۵۰,۱۹۸ ۱,۵۴۸,۳۱۶ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۱,۶۵۰,۶۲۳,۷۴۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۵۵۹,۲۲۰ ۱,۵۵۷,۳۲۹ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۲,۳۰۰,۵۷۶,۸۴۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۵۱۹,۸۳۳ ۱,۵۱۸,۰۳۳ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۹,۴۶۶,۸۵۷,۶۵۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۵۱۹,۸۴۲ ۱,۵۱۸,۰۴۱ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۹,۴۶۷,۴۹۰,۳۲۱
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۵۱۹,۸۳۵ ۱,۵۱۸,۰۳۵ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۹,۴۶۷,۰۰۷,۴۷۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۵۱۳,۵۴۰ ۱,۵۱۱,۷۴۴ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۹,۰۱۳,۳۸۸,۸۸۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۵۳۸,۲۱۳ ۱,۵۳۶,۵۶۲ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۰,۸۰۳,۰۵۸,۲۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۵۰۴,۹۱۵ ۱,۵۰۳,۱۹۹ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۸,۳۹۷,۱۷۹,۳۳۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۴۶۱,۴۳۷ ۱,۴۵۹,۶۰۹ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۵,۲۵۳,۸۷۰,۴۹۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۴۴۲,۳۳۴ ۱,۴۴۰,۳۱۲ ۰ ۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۳,۸۶۲,۳۶۱,۷۶۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۴۴۲,۱۱۷ ۱,۴۴۰,۰۹۵ ۰ ۵,۳۳۰ ۲۲۹,۸۷۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۷۲,۱۱۱ ۱۰۳,۸۴۶,۶۸۷,۳۰۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۴۸۲,۱۲۳ ۱,۴۷۹,۹۴۰ ۰ ۰ ۲۱۹,۲۱۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۶۶,۷۸۱ ۹۸,۸۳۱,۸۵۰,۴۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۵۰۰,۶۰۶ ۱,۴۹۸,۶۳۱ ۰ ۰ ۲۱۹,۲۱۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۶۶,۷۸۱ ۱۰۰,۰۸۰,۰۶۵,۴۳۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۵۳۹,۳۲۶ ۱,۵۳۷,۵۵۱ ۰ ۲,۰۶۳ ۲۱۹,۲۱۲ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۶۶,۷۸۱ ۱۰۲,۶۷۹,۲۲۰,۱۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۵۵۷,۲۴۶ ۱,۵۵۵,۴۱۵ ۰ ۹,۲۲۳ ۲۱۵,۰۸۶ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۶۴,۷۱۸ ۱۰۰,۶۶۳,۳۷۸,۲۴۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۷۰۰,۵۷۲ ۱,۶۹۸,۵۶۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۶۴۰ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۵۵,۴۹۵ ۹۴,۲۶۱,۸۳۹,۱۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۷۴۴,۲۶۴ ۱,۷۴۲,۳۵۶ ۰ ۰ ۱۹۶,۶۴۰ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۵۵,۴۹۵ ۹۶,۶۹۲,۰۴۰,۹۸۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۷۴۳,۹۶۰ ۱,۷۴۲,۰۵۲ ۰ ۰ ۱۹۶,۶۴۰ ۰ ۱۵۵,۶۵۰ ۵۵,۴۹۵ ۹۶,۶۷۵,۱۸۳,۰۵۳