صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲,۱۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۷,۸۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۶,۷۵۷,۰۲۵,۹۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۲۱,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۱۹,۱۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۱۹,۱۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۶۲۱,۷۵۱ ۱,۶۱۹,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۶,۷۵۷,۰۲۵,۹۸۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۶۶۵,۵۵۳ ۱,۶۶۲,۹۳۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۹,۹۱۶,۲۲۱,۵۹۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۶۸۵,۲۱۳ ۱,۶۸۲,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۱,۳۳۲,۸۶۰,۹۴۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۶۷۲,۱۸۵ ۱,۶۶۹,۶۲۲ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۰,۳۹۸,۱۰۷,۰۲۶
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۶۹۹,۶۹۴ ۱,۶۹۷,۰۸۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۲,۳۷۸,۷۹۹,۵۴۴
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۶۹۹,۷۳۲ ۱,۶۹۷,۱۲۶ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۲,۳۸۱,۴۸۷,۲۸۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۶۹۹,۷۶۹ ۱,۶۹۷,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۲,۳۸۴,۱۸۰,۹۲۵
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۶۹۲,۷۱۸ ۱,۶۹۰,۱۵۹ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۱,۸۷۹,۰۴۶,۲۲۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۶۹۲,۷۵۴ ۱,۶۹۰,۱۹۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۱,۸۸۱,۶۵۱,۷۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۷۳۱,۳۵۶ ۱,۷۲۹,۳۱۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۴,۷۰۲,۵۹۹,۴۲۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۷۵۰,۹۳۸ ۱,۷۴۸,۹۴۷ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۶,۱۱۸,۳۱۶,۲۷۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۷۱۶,۴۷۷ ۱,۷۱۴,۳۸۲ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۳,۶۲۵,۷۹۴,۰۳۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۷۱۶,۵۰۰ ۱,۷۱۴,۴۰۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۳,۶۲۷,۴۵۱,۷۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۷۱۶,۵۲۳ ۱,۷۱۴,۴۲۸ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۳,۶۲۹,۱۱۵,۴۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۶۹۶,۰۳۳ ۱,۶۹۳,۹۶۲ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۲۲,۱۵۳,۳۱۶,۲۷۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۶۵۶,۸۰۰ ۱,۶۵۴,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۹,۳۱۷,۸۹۶,۲۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۶۱۵,۹۴۳ ۱,۶۱۳,۸۳۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۶,۳۷۵,۲۸۸,۰۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۶۱۵,۶۰۷ ۱,۶۱۳,۴۹۰ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۶,۳۵۰,۳۴۹,۵۶۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۶۳۳,۳۰۸ ۱,۶۳۱,۲۱۱ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۷,۶۲۸,۲۷۶,۹۶۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱,۶۳۳,۳۲۹ ۱,۶۳۱,۲۳۲ ۰ ۰ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۷۷,۸۲۵ ۷۲,۱۱۱ ۱۱۷,۶۲۹,۷۷۵,۸۹۴