بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در تاریخ 1393/04/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 67 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا 98/12/11
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/12/21 در خصوص تعیین سقف قابل دریافت، اصلاح ماده 59، افزودن ماده 60
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/10/13 در خصوص تغییر واحدهای ممتاز و تغییر بند 7 اساسنامه و افزودن بند جدید در ماده 23 اساسنامه
مجمع سالیانه مورخ 97/06/25
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/05/30در خصوص تمدید عمر صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/05/04 در خصوص تغییر واحدهای ممتاز
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/05/04 در خصوص تغییر مدیر، تغییر ارکان، تغییر نوع صندوق
اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
مصوبات مجمع صندوق مورخ 24/04/1394
صورتجلسه951116
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1394.10.30
آخرین تغییرات951116