صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی -
عنوان خبر تغییر زمان برگزاری مجمع سالیانه صندوق
منبع -
مقدمه با سلام و احترام به استحضار می رساند پیرو هماهنگی های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید جلسه مجمع از روز شنبه مورخ 1399/06/22 به روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26راس ساعت 14 تغییر یافت.
متن خبر
پیوست