صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
101 صورتجلسه کارمزد ارکان ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
102 اعلامیه پذیره نویسی ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
سایز صفحه