صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
32 آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/02/10 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
33 تاییدیه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
34 صورتجلسه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
35 تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/21 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
36 لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
37 آگهی دعوت به مجمع مورخ 97/12/07 ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
38 تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/11/18 در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
39 صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/18 در خصوص اصلاح سرفصل هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها ( امیدنامه)؛ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
40 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
سایز صفحه