صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
81 صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
82 آگهی روزنامه مجمع ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
83 صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
84 مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
85 مجمع مورخ 1396/03/08 ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
86 تاییدیه مجمع مورخ 1396/03/08 ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
87 مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
88 صورتجلسه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
89 تاییدیه سازمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
90 تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق مورخ1395/05/10 ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
سایز صفحه