صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
91 صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ 1395/05/10 ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
92 مجمع عمومی سالیانه صندوق ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
93 پرداخت سود سالانه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
94 صورتجلسه 25/12/94 (کارمزد ارکان) ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
95 اعلام شماره حساب و شبای صندوق ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
96 ثبت صورتجلسه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
97 صورتجلسه تغییر رکن ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
98 مجمع ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
99 صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
100 مصوبات اساسنامه صندوق ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
سایز صفحه