صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مورخ 96.10.19
منبع -
مقدمه صورتجلسه مورخ 96.10.19
متن خبر صورتجلسه مورخ 96.10.19
پیوست
مشاهده پیوست