صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/12/09 در خصوص تمدید عمر صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/12/09 در خصوص تمدید عمر صندوق
متن خبر صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1396/12/09 در خصوص تمدید عمر صندوق
پیوست
مشاهده پیوست