صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه ی مجمع مورخ 97/05/04در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه ی مجمع مورخ 97/05/04در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق
متن خبر صورتجلسه ی مجمع مورخ 97/05/04در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق
پیوست
مشاهده پیوست