صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ 96/05/25
منبع -
مقدمه صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ 96/05/25
متن خبر صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید مجمع مورخ 96/05/25
پیوست
مشاهده پیوست