صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا 97/12/11
منبع -
مقدمه تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا 97/12/11
متن خبر تاییدیه سازمان در خصوص تمدید عمر صندوق تا 97/12/11
پیوست
مشاهده پیوست