صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ 97/06/25
منبع -
مقدمه صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ 97/06/25
متن خبر صورتجلسه و تاییدیه اصلاحی مجمع سالیانه مورخ 97/06/25
پیوست
مشاهده پیوست