صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
منبع -
مقدمه لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
متن خبر لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
پیوست
مشاهده پیوست