صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/21
منبع -
مقدمه تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/21
متن خبر تاییدیه و صورتجلسه مجمع مورخ 97/11/21
پیوست
مشاهده پیوست