صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدیه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11
منبع -
مقدمه تاییدیه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11
متن خبر تاییدیه مجمع مورخ 97/12/07 در خصوص تمدید عمر صندوق تا تاریخ 98/12/11
پیوست
مشاهده پیوست