صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
منبع -
مقدمه لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
متن خبر لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
پیوست
مشاهده پیوست