صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین در مجمع مورخ1398/10/10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست