صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع (افزودن نماد افرا نمادپایدار) 1398/12/24
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست