صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین در مجمع مورخ1399/07/23 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست