صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مورخ 1399/08/11
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست