صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تغییر رکن
منبع -
مقدمه صورتجلسه تغییر رکن
متن خبر صورتجلسه تغییر رکن
پیوست
مشاهده پیوست