صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ 1395/05/10
منبع -
مقدمه صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ 1395/05/10
متن خبر صورتجلسه عمومی سالیانه مورخ 1395/05/10
پیوست
مشاهده پیوست