صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع مورخ 1396/03/08
منبع -
مقدمه مجمع مورخ 1396/03/08
متن خبر مجمع مورخ 1396/03/08
پیوست
مشاهده پیوست