صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396
متن خبر صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396
پیوست
مشاهده پیوست