صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴.۶۴ ۳.۷۲ ۱.۵۲E+۰۹ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۸.۴۵ ۱.۳۴ ۷.۳۲E+۱۴ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۲۸) (۳.۵۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۳.۲۲) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۸۱) (۱.۵۳) (۹۹.۸۷) (۹۹.۶۴)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱.۸۹ ۰.۷ ۹۳,۷۱۷.۱۶ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵.۱۵ ۲.۷۶ ۹.۲۵E+۰۹ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۳۳ (۱.۹۳) ۲۳۱.۷۵ (۹۹.۹۲)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۴.۶) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۵۶) ۰ (۸۷.۱۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۲۲) (۰.۳۷) (۵۵.۳) (۷۴.۱۸)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۳.۲۴) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱.۶۶ ۰.۴۳ ۴۰,۸۰۳.۴۶ ۳۸۲.۸۵