صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۲.۶۳) (۰.۹۸) (۹۹.۹۹) (۹۷.۲۹)
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۱.۱۷) ۰.۸۶ (۹۸.۶۳) ۲,۱۷۲.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۷۸ ۲.۳۳ ۱,۵۸۲.۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۱.۶۲) ۰.۶۳ (۹۹.۷۴) ۹۰۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۴۱ ۲.۶۷ ۳۵۲.۵۱ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۲.۲۶) (۱.۶۴) (۹۹.۹۸) (۹۹.۷۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۱.۱۲) ۰.۳۹ (۹۸.۳۸) ۳۱۷.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲.۰۲ ۱.۵۶ ۱۴۵,۸۴۹.۷۹ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱.۲۱ ۱.۲۹ ۷,۹۱۱.۰۵ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲.۳۸ ۰.۳ ۵۲۸,۱۷۶.۴۵ ۱۹۸.۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۵۳ ۲.۴۹ ۹۰۸,۵۴۳.۶۱ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۴۸ ۸.۱۲ ۴۶۷.۵۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۱.۰۹) (۰.۲۲) (۹۸.۱۴) (۵۵.۸)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰