صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ (۸.۷۶) ۰ (۱۰۰) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲.۷۱ (۰.۴۹) ۱,۷۳۰,۰۰۰ (۸۳.۳۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۵.۹) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۴۸) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۳۲) (۳.۰۲) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۴.۳ ۰ ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۵) (۱.۱۵) (۹۹.۵۹) (۹۸.۵۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۹۹) ۰.۰۱ (۹۷.۴) ۲.۹۵
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۶.۶) (۱.۱) (۱۰۰) (۹۸.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۵۶ ۳.۵۹ ۲۸,۷۸۲.۱۸ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۱.۱۲) ۰.۰۷ (۹۸.۳۵) ۳۱.۰۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۵۳) ۱.۷۲ (۸۵.۸۷) ۴۹,۷۸۶.۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ (۲۷.۶۴) ۱.۶۵ (۱۰۰) ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۱۸) (۲.۱۶) (۴۷.۹۵) (۹۹.۹۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۷) (۱.۵) (۱۰۰) (۹۹.۶)