صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۲.۶۳۴)% (۰.۹۸۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۴.۲۰۳)% %۵.۵۸۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۴.۵۷۴ %۱۴.۹۵۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۲.۵۱ %۵۴.۷۹۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۲۴.۱۳۹ %۷۷.۴۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۷۵.۱۶۸ %۲۰۱.۲۷۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ %۵۹.۲۰۶ %۵۵۳.۶۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۱۳۴۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%