صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۵۳۷
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

ردیف

نام

تعداد

1

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

2600

2

شرکت سرمایه گذاری ایران
17400
3 شرکت کارگزاری حافظ 10000
4 شرکت توسعه مدیریت آرین
5000